Adaptace restaurace

Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.08.2/3531
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:Společný regionální operační program
Termín zahájení:06.01.2006
Termín ukončení:15.08.2006
Žadatel:Petr Šikula
IČ:64784720

Popis projektu

Podnikání pana Petra Šikuly v restauračním provozu bude zahájeno souběžně s dovybavením restauračního zařízení k provozu. Zároveň v tomto provozu hned z počátku vzniknou dvě nová zaměstnanecká místa. Po rozjetí provozu, zaškolení zaměstnanců a prvních zkušebních měsících provozu na zkrácenou dobu počítá podnikatel s rozšířením otevírací doby a vytvořením dalších pracovních míst.

Umístění:
- město ANO
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí NE
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 1 733 218
z toho Příspěvek EU: 513 888
Soukromé prostředky: 763 490
Národní veřejné prostředky celkem: 190 873
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu mapa

Oblast: Severovýchod
Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Obec: Heřmanův Městec (Chrudim)

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz