Academia Allegro Vivo ve Zlaté Koruně

Číslo projektu:CZ.04.4.83/3.2.03.1/0413
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Termín zahájení:01.08.2006
Termín ukončení:31.07.2007
Žadatel:České kulturní fórum
IČ:27022021

Popis projektu

V rámci projektu bude řešena část Královského hudebního festivalu ve Zlaté Koruně týkající se vystoupení rakouské skupiny hudebníků s názvem Academia Allegro Vivo. Záměrem celého festivalu je návrat k historickému poslání místa a rozšíření kulturní nabídky regionu, ale i nabídky v oblasti cestovního ruchu. Festival ve své dramaturgii přinese koncerty věnované jubileím světových skladatelů. Při tvorbě programu je důraz kladen na výměny a poznávání hudebníků z České republiky a blízkého Rakouska a jejich vzájemnou spolupráci. Koncerty jsou pořádány v historických prostorech kláštera ve Zlaté Koruně, který se tak stává významným kulturním a vzdělávacím centrem této oblasti.
Festival bude zahájen v srpnu 2006 a bude trvat až do října téhož roku. Hudební večer, jehož program je předmětem této žádosti, bude pořádán dne 10. 8. 2006. Za sólisty orchestru Academia Allegro Vivo vystoupí Kudsi Ergüner - Ney (dlouhá flétna), Anika Vavic - klavír, Martin Mühlfellner " trubka a Bijan Khadem-Missagh " housle, dirigent. Koncert je pořádán jako partnerský koncert na základě jednání na kulturní konferenci Euregio Silva Nortica v Třeboni na podzim 2005 a měl by se stát do budoucna tradicí ve spolupráci pořadatelů festivalů na obou stranách hranice.

Umístění:
- město ANO
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí NE
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 94 933
z toho Příspěvek EU: 71 200
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 23 733
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz