" KAMARÁDI NEZNAJÍ HRANICE "

Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.03.1/0259
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Termín zahájení:01.02.2006
Termín ukončení:30.11.2006
Žadatel:Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem
IČ:00829986

Popis projektu

Projekt řeší vzájemné setkávání dětí, mládeže i dospělých ze Saska a Ústeckého kraje. Jedná se o soubor volnočasových i veřejně prospěšných aktivit:

1. Fotografická výstava pod názvem " Z Naší Činnosti "
2. Den Země
3. Den dětí
4. Vodní hrátky v aqua parku Monte Mare v německém Neustadtu
5. Sportovní klání v nově vybudovaném areálu Stadionu mládeže v Ústí nad Labem (hokejbal, fotbal, florbal, tenis, horolezectví, basketbal, beach volejbal, skateboard, kolečkové brusle)
6. 2x návštěva managmentu projektu v Domu dětí a mládeže Sebnitz
7. Setkání pedagogů v Domu dětí a mládeže Sebnitz

Umístění:
- město ANO
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí NE
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 283 000
z toho Příspěvek EU: 208 000
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 75 000
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz