Adaptace a přístavba výrobní haly, pořízení inovačních technologií pro výrobu přesných forem

Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.65.3/4332
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:Společný regionální operační program
Termín zahájení:15.04.2006
Termín ukončení:30.03.2007
Žadatel:ÖKOLOGISCHE KAUTSCHUK TECHNOLOGIE s.r.o.
IČ:26895251

Popis projektu

Podnikatelský záměr společnosti ÖKOLOGISCHE KAUTSCHUK TECHNOLOGIE s.r.o. je zaměřen na ekonomický rozvoj firmy, posílení konkurenceschopnosti a vytvoření 6 nových pracovních míst. V rámci realizace projektu dojde k rozšíření stávajících výrobních prostor ve vlastním areálu firmy a pořízení nové inovační výrobní technologie - CNC obráběcího centra.
Výrobní prostory firmy se rozšíří v I. NP o 220 m2 výrobní plochy pro snadnější a přístupnější obsluhu strojů a manipulaci s výrobky a materiálem. Ve II. NP bude vybudováno pracoviště pro CAD a CAM konstruktéry a sociální zázemí pro všechny zaměstnance firmy.
Nová výrobní inovační technologie - CNC obráběcí centrum umožní firmě realizovat větší množství zakázek, výrobu náročnějších a vysoce přesných a kvalitních forem a přispěje k ekonomickému rozvoji firmy a k posílení konkurenceschopnosti.
Předkládaný projektový záměr přinese firmě po jeho realizaci růst obratu o 45,68 %

Investiční náklady na realizaci projektu činí 8.534.000,- Kč bez DPH. Náklady budou vynaloženy na tyto investice:

1) Adaptace a přístavba haly
2) Pořízení CNC obráběcího centra
3) Projektová dokumentace

Umístění:
- město ANO
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí ANO
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 10 155 460
z toho Příspěvek EU: 2 250 000
Soukromé prostředky: 5 534 000
Národní veřejné prostředky celkem: 750 000
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz