" Klíče k dětským úsměvům II."

Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.02.1/0441
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Termín zahájení:02.01.2007
Termín ukončení:30.11.2007
Žadatel:Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725
IČ:70947902

Popis projektu

Prohlubování spolupráce mezi partnerskými mateřskými školami na obou stranách hranice s výhledem na společné zlepšení kulturního, vzdělávacího a sportovního rozvoje dětí i učitelů z mateřských škol, zlepšení podmínek vzájemné spolupráce a komunikace a v neposlední řadě také prohlubování existujících kontaktů. Seznamování dětí s jazykem partnerské mateřské školy.
Účast učitelek partnerských mateřských škol na společných vzdělávacích seminářích.
Plánované konkrétní aktivity:
Hrajeme si spolu MŠ Vítězná Sokolov leden 2007
Karnevalový rej MŠ Vítězná Sokolov únor 2007
Sokolovská Mateřinka MŠ Vítězná Sokolov březen 2007
oblastní kolo celostátního festivalu mateřských škol, pódiová vystoupení dětí z MŠ, doprovodná akce - výstava dětských výtvarných prací, případná účast na celostátním festivalu ( Nymburk, květen 2007)
Vítání jara MŠ Vítězná Sokolov duben 2007
Zpívaní jen tak - soutěž MŠ Vítězná Sokolov květen 2007
Oslava MDD MŠ Vítězná Sokolov červen 2007
Podzimní slavnosti MŠ Vítězná Sokolov září 2007
Netradiční olympiáda - sportovní soutěž MŠ Vítězná Sokolov říjen 2007
Vánoční těšení MŠ Vítězná Sokolov listopad 2007
semináře pro učitelky MŠ Vítězná Sokolov duben a říjen 2007
účast na akcích pořádaných partnerskou MŠ

Umístění:
- město ANO
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí NE
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 98 100
z toho Příspěvek EU: 63 675
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 21 225
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz