Administrativní budova a hala pro skladování stavebních materiálů

Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.70.1/1605
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:Společný regionální operační program
Termín zahájení:01.08.2005
Termín ukončení:30.06.2006
Žadatel:STAVORENOL s.r.o.
IČ:25895524

Popis projektu

Projekt navazuje na širší rámec aktivit souvisejících s integrovaným projektem "Venkovská průmyslová zóna Třanovice", jehož záměrem je postupná revitalizace areálu bývalého státního statku do životaschopné venkovské průmyslové zóny. Aktivním příspěvkem investora této akce byl nákup pozemků a objektu bývalého kravína v r.2000. Kravín rekonstruoval pro využití ve stavební výrobě a příbuzných řemeslných aktivitách v r. 2001. Současný projekt umožňuje další rozvoj jeho podnikání a využívá rozvojový potenciál, který území představuje.
Stavbou administrativní budovy a haly pro skladování stavebních materiálů chce investor získat rozšíření služeb pro zákazníky (prodej stavebního materiálů), ale především zastřešením a podstatným rozšířením skladovacích prostor pro stavební materiály získat podnikatelský prospěch s rozdílu velkoobchodní a maloobchodní ceny stavebních materiálů, které využívá jeho firma ve stavební výrobě.
Výstavba nového odbytového skladu stavebního materiálu je nutnou podmínkou pro další expandování firmy, a to jak územního, tak v objemu a meziročním růstu tržeb ze stavební výroby. Během prvních tří let provozní fáze umožní zvýšení obratu z 34 mil. Kč v roce 2005 na 50 mil. Kč v roce 2008, to je o 68%.
Akce vytvoří 7 nových trvalých pracovních míst, z toho nejméně 3 pracovní místa budou obsazena absolventy
škol a učilišť.
Akce je v souladu s národní podporou MSP, s programem rozvoje MSKv oblasti ekonomického rozvoje na bázi podpory MSP, ale především významně přispívá k realizaci strategie rozvoje mikroregionu obcí povodí Stonávky, a to především v diverzifikaci bývalé zemědělské činnosti do vesnické podnikatelské zóny Třanovice.

Umístění:
- město ANO
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí ANO
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 9 975 800
z toho Příspěvek EU: 2 870 000
Soukromé prostředky: 4 100 000
Národní veřejné prostředky celkem: 1 230 000
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz