"A. DVOŘÁK PRO MLADÉ INTERPRETY" - Interpretační hudební dílna dětí a mládeže Euroregionu Nisa

Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.01.1/0491
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Termín zahájení:19.03.2007
Termín ukončení:31.08.2007
Žadatel:Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov - občanské sdružení
IČ:70104271

Popis projektu

Již v pořadí osmý ročník hudební dílny rozvíjí hudební vzdělání dětí z Euroregionu Nisa, které přijíždějí na 4 dny do Turnova, 13.6.-16.6.2007, děti společně získávají znalosti v oblasti hudby a připravují se na koncertní vystoupení, které je součástí programu hudební dílny.

Každý ročník je nový, přichází s novým programem. Tento ročník přináší nově dva zahraniční lektory (SRN),kteří budou učit kytaru, zpěv, klavír. Skutečně aktivní zapojení zahraničních účastníků vytváří prostor pro setkávání, poznávání a především předávání znalostí o české hudbě v Euroregionu Nisa. Interpretační hudební dílna generuje vznik osobních kontaktů a vzájemné poznávání našich sousedních národů Euroregionu Nisa.

Projekt hudební dílny se odehrává vedle významných hudebních slavností Dvořákův Turnov a Sychrov, který se letos rozšíří i do měst Jičín a Mladá Boleslav, tento festival se připravuje již jako 52. ročník. Tyto hudební slavnosti mají významný synergický efekt na rozvoj celého Euroregionu Nisa.

Mezi největší přínos projektu Interpretační dílny patří především podpora kulturní výměny, setkávání mezi mládeží, lektory. Akce je zaměřena na výuku hry na hudební nástroje a na následnou prezentaci ve veřejném koncertním vystoupení pro širokou veřejnost, což vede ke kvalitnímu způsobu trávení volného času cílových skupin, k šíření znalostí z hudební oblasti celého Euroregionu Nisa, podporování vzájemného setkávání a přenosu informací z hudební oblasti.

Umístění:
- město ANO
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí NE
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 226 500
z toho Příspěvek EU: 145 875
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 48 625
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz