Absolvent centrum

Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.23.4/5091
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:Společný regionální operační program
Termín zahájení:02.10.2006
Termín ukončení:31.05.2007
Žadatel:Věra Jarošová
IČ:65612639

Popis projektu

Nákup nemovitosti, ve které bude poskytována občanům Děčínského regionu komlexní péče o lidské tělo. Tato péče bude zahrnovat kadeřnictví, kosmetiku, masérnu modeláž nehtů, pedikuru, manikuru a nově detoxikační lázeň. V rámci projektu vzniknou minimálně 3 nová pracovní místa pro absolventky středních škol, které bez získání potřebné čtyřleté praxe se nemohou samostatně věnovat svému oboru.

Umístění:
- město ANO
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí ANO
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 4 162 900
z toho Příspěvek EU: 1 445 815
Soukromé prostředky: 2 106 759
Národní veřejné prostředky celkem: 578 326
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz