" Pořízení nové výrobně-administrativní budovy pro firmu TOROLA electronic, spol. s r.o."

Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.84.1/5441
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:Společný regionální operační program
Termín zahájení:10.10.2006
Termín ukončení:27.07.2007
Žadatel:TOROLA electronic, spol. s r.o.
IČ:42767555

Popis projektu

Náplní tohoto projektu je koupě budovy ve Frenštátě pod Radhoštěm pro potřeby společnosti TOROLA electronic, spol. s r.o., která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem elektronických systémů. V současnosti probíhá výroba v pronajatých prostorách, které již kapacitně nevyhovují potřebám firmy a neumožňovaly by do budoucna další rozšíření výroby.

Umístění:
- město ANO
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí ANO
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 15 751 900
z toho Příspěvek EU: 5 351 500
Soukromé prostředky: 7 645 000
Národní veřejné prostředky celkem: 2 293 500
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz