ACM-4 verze 7.0

Číslo projektu:CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:JPD Cíl 2 Praha
Termín zahájení:15.12.2006
Termín ukončení:28.02.2008
Žadatel:KPZ elektronics s.r.o.
IČ:25687999

Popis projektu

Předmětem projektu je rozšíření a rekonstrukce firemních prostor a jejich vybavení stroji a technologiemi za účelem vývoje, výroby a produkce nového systému " ACM-4 veze 7.0.
Systém ACM-4 verze 7.0 bude samostatný, nezávislý elektronický modul, jehož hlavní účel bude spočívat ve sběru dat z nejrůznějších zdrojů a snímačů, a přenosu těchto dat na vzdálené pracoviště. Předpokládaná doba uvedení nového produktu na trh jsou 2 roky od ukončení projektu.
Projekt bude zahájen v prosinci 2006, k jeho formálnímu ukončení dojde v červnu 2007.
Pro úspěšnou realizaci systému ACM-4 verze 7.0 nemá žadatel v současné době k dispozici potřebné přístrojové vybavení, základní komponenty pro vývoj prototypů, simulační a testovací zařízení, vhodné programátory a emulátory čipů a další podpůrné systémy.
Součástí projektu je i rozšíření pracovního prostoru ve firmě, rekonstrukce a modernizace stávajících výrobních a kancelářských prostor a vytvoření vhodného pracovního prostředí pro práci s citlivými komponentami a přístrojovou technikou. Nezbytností je odizolování kanceláří a výrobních prostor od statické elektřiny a snížení prašnosti prostředí. Součástí projektu je i nákup nábytku.
Z důvodu značné složitosti a časové náročnosti projektu bude nutné v rámci firmy vytvořit 2 nová pracovní místa.

Umístění:
- město ANO
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí NE
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 3 422 202
z toho Příspěvek EU: 431 370
Soukromé prostředky: 2 013 060
Národní veřejné prostředky celkem: 431 370
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz