A co takhle řemeslo"!

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.06/01.0059
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.01.2009
Termín ukončení:30.11.2011
Žadatel:InBIT Česká republika s.r.o.
IČ:27451054

Popis projektu

Projekt je prioritně zaměřen na zprostředkování praktické zkušenosti žáků 8. a 9. tříd ZŠ s vybranými pracovními obory v rámci procesu rozhodování o jejich další vzdělávací kariéře i budoucím povolání. Sekundárním cílem projektu je podpořit zájem o technické obory a odborné školství obecně. Do aktivit projektu budou zapojeny ZŠ, Úřad práce, SŠ a zaměstnavatelé regionu Beroun.
Projekt umožní dětem získat praktickou zkušenost ve vybraných oborech přímo v provozu podniku nebo ve výcvikové dílně odborné střední školy, která jim usnadní jejich profesní rozhodování.
Významnou součástí projektu je vytvoření metodologie předmětu Svět práce, která bude vycházet z potřeb regionu a vhodně doplní stávající výuku v rámci kariérového poradenství na ZŠ.
Výchovní poradci, jako další cílová skupina, prostřednictvím projektu zlepší vzájemnou komunikaci s místními zaměstnavateli a získají tak větší přehled o nabídce trhu práce. Důležitým účastníkem v projektu jsou rodiče a zákonní zástupci dětí.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 5 182 351
z toho Příspěvek EU: 4 404 998
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 777 353
z toho Národní veřejné prostředky: 777 353
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Beroun
Obec: Hořovice (Beroun)

Místo realizace mapa

Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha (Hlavní město Praha)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz