A opět Vánoce....

Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.07/08.00096
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.07.2008
Termín ukončení:28.02.2009
Žadatel:Městské informační a kulturní středisko Krnov
IČ:00601179

Popis projektu

Projekt navazuje na několikaletou úspěšnou tradici třídenních vánočních jarmarků konaných na Hlavním náměstí v Krnově. Projekt spočívá v pětidenní prezentaci českých a polských kulturních a zájmových aktivit, tradičních řemesel (drátkování, zdobení perníčků, řezbářství, tkalcovství apod.) a polských i českých gastronomických specialit na Hlavním náměstí v Krnově se zaměřením na oživení tradičních vánočních zvyků. Jako doprovodný program bude připravena nabídka soutěží a atrakcí pro rodiny s dětmi z českopolského příhraničí. Na Hlavním náměstí v Krnově bude vytvořen historický trh a zajištěn zajímavý kulturní program na podiu v podání českých a polských kulturních těles. Každý den bude ukončen večerním promítáním pohádek z maringotky (výjezdní letní kino). Doprovodné programy (výroba přáníček, Ježíškova pošta, výroba ozdob vánočního stromečku, soutěže s vánoční tématikou, předvádění vánočních zvyků, betlém apod.) budou poutavou formou seznamovat návštěvníky s původem Vánočních svátků.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 17 478
z toho Příspěvek EU: 13 836
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 2 442
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 2 442
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Oblast: Moravskoslezsko
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Bruntál

Místo realizace mapa

Okres: Bruntál
Obec: Krnov (Bruntál)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz