Uměním ke společné budoucnosti

Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.07/08.00507
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.01.2009
Termín ukončení:30.11.2009
Žadatel:Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
IČ:00852481

Popis projektu

Nenásilnou a přirozenou formou chceme podpořit myšlenky evropské integrace v příhraničních oblastech.
Lze tvrdit, že je více než vhodné starat se o to, aby mladší generace žila nezatížená stigmaty generace starší. Přes kulturní, společenské či politické odlišnosti žijeme vedle sebe, geograficky nepříliš vzdáleni, a tak je dobré budovat život společnými silami, nikoli každý zvlášť.
Je dobré využít dětské přirozené nenucenosti k tomu, aby budování společné budoucnosti proběhlo se samozřejmostí a hladce. Projekt bude realizován formou partnerské spolupráce obou škol a bude založen na principu přeshraničního sbližování se formou vzájemných výměnných koncertů, výstav a vystoupení. Klíčovým pojmem tedy bude přeshraniční integrace pomocí uměleckého vzdělávání.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 13 139
z toho Příspěvek EU: 11 168
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 971
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 1 971

Dopady projektu mapa

Okres: Olomouc
Bruntál
Obec: Břidličná (Bruntál)
Jiříkov (Bruntál)
Dolní Moravice (Bruntál)
Malá Morávka (Bruntál)
Huzová (Olomouc)
Stará Ves (Bruntál)
Malá Štáhle (Bruntál)
Rýmařov (Bruntál)
Velká Štáhle (Bruntál)
Horní Město (Bruntál)

Místo realizace mapa

Okres: Bruntál
Obec: Rýmařov (Bruntál)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz