Přestavba části objektu Citadela v Litvínově pro potřeby ZUŠ

Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/09.00140
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Severozápad
Termín zahájení:01.04.2009
Termín ukončení:30.06.2010
Žadatel:MĚSTO LITVÍNOV
IČ:00266027

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je přestavba části objektu Citadela v Litvínově pro potřeby Základní umělecké školy v Chudeříně. Důvodem je nedostatečný stávající technický stav budovy Citadely a nevyhovující současné podmínky, které má Základní umělecká škola v Litvínově pro svou činnost. Dnešní situace je velmi provizorní, snaha o zlepšení podmínek existuje z pohledu města již řadu let, a to především v souvislosti se vzrůstajícím počtem zájemců o navštěvování ZUŠ. Vlivem nárůstu žáků jsou nynější podmínky pro provozování ZUŠ kritické.
Realizace projektu jistě přispěje k pozitivnímu obratu města v oblasti kultury a podpoří chybějící volnočasové funkce ve městě.
Projekt je plánován jako jednoetapový a proběhne ve třech fázích, což umožňuje snadnější kontinuitu projektu.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 66 666 731
z toho Příspěvek EU: 54 116 722
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 9 550 010
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 4 775 005
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 4 775 005
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Most
Obec: Litvínov (Most)

Místo realizace mapa

Okres: Most
Obec: Litvínov (Most)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz