Administrace a hodnocení projektů 2007

Číslo projektu:CZ.1.13/5.1.00/01.00001
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Severovýchod
Termín zahájení:01.01.2007
Termín ukončení:29.02.2008
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
IČ:75082721

Popis projektu

Obsahem projektu je zajištění konzultací projektových záměrů a administrace a hodnocení projektů související s předloženými projekty příjemců v jednotlivých prioritních osách ROP Severovýchod. Projekt zahrnuje především mzdové náklady, vzdělávání a cestovné pracovníků administrace na jednotlivých ÚORP a náklady spojené s konzultacemi, administrací a externím hodnocením předložených projektových žádostí.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 2 267 048
z toho Příspěvek EU: 1 926 991
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 340 057
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 340 057
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Oblast: Severovýchod
Kraj: Pardubický
Královéhradecký
Liberecký

Místo realizace mapa

Okres: Hradec Králové
Liberec
Pardubice
Obec: Hradec Králové (Hradec Králové)
Liberec (Liberec)
Pardubice (Pardubice)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz