Zajištění energetických úspor Základní umělecké školy ve městě Nýřany

Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00715
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Životní prostředí
Termín zahájení:19.06.2008
Termín ukončení:29.08.2008
Žadatel:Město Nýřany
IČ:00258199

Popis projektu

Projekt řeší zajištění energetických úspor na budově Základní umělecké školy, jejímž zřizovatelem je město Nýřany. V rámci projektu dojde k zajištění energetické úspory díky výměně oken a zateplení vnějšího obalu budovy vč. nátěru.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 5 019 381
z toho Příspěvek EU: 3 063 528
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 540 623
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 180 207
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 360 416
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Plzeň-sever
Obec: Nýřany (Plzeň-sever)

Místo realizace mapa

Okres: Plzeň-sever
Obec: Nýřany (Plzeň-sever)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz