Administrace - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.02/09.00871
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.03.2008
Termín ukončení:30.09.2015
Žadatel:Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
IČ:64224619

Popis projektu

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis byl stanoven jako Správce FMP na CZ straně a Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na PL straně a společně budou zajišťovat na území euroregionu správu tohoto Fondu. Předmětem projektu je podpora projektů menšího charakteru z Fondu mikroprojektů konečných uživatelů naplňující aktivity Fondu. Jedná se o projekty v rozmezí 2000-30000 EUR dotace. Svěřené prostředky budou určeny na podporu realizace mikroprojektů jednotlivých žadatelů po celé období čnnosti Fondu. Pro účely implementace Fondu byla společně oběma partnery zpracována dokumentace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis jako Směrnice pro žadatele s přílohami, Jednací řád EŘV. Dalším závazným dokumentem pro implementaci fondu je Příručka pro Správce, podle které bude celý Fond implementován. Pro úspěšnou implementaci Fondu a zajištění administrace byl na české straně vybrán Administrátor FMP, kterým byla stanovena na základě výběrového řízení Regional Development Agency (RDA). Na polské straně bude administraci zajišťovat stejný subjekt jako Správce. Aministrátoři budou zajišťovat činnosti týkající se implementace FMP v průběhu celého období (např. informace o Fondu, sběr žádostí, registrace žádostí, kontrola přijatelnosti, příprava podkladů pro EŘV, zápisy z EŘV, monitoring projektů, kontrola vyúčtování, příprava Souhrnné žádosti o platbu). Oba subjekty jsou dostatečně vybavení personálně i technicky. Pracovníci Administrátorů mají zkušenosti s podobnými Fondy, ať již z programu Phare, tak i z programu INTERREG IIIA. Průběh realizace celého Fondu bude společný. Je vytvořen společný harmonogram výzev, sběru projektů, zasedání Euroregionálních řídících výborů, podávání zpráv, podávání žádostí o platbu apod. Společný je i způsob hodnocení. Součástí Směrnice pro žadatele je hodnotící tabulka, podle které budou hodnoceny projekty na obou stranách hranice. Schvalování projektů bude také společné prostřednictvím česko-polského EŘV.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 1 229 118
z toho Příspěvek EU: 1 044 750
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 184 368
z toho Národní veřejné prostředky: 184 368
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Pardubický
Královéhradecký
Olomoucký

Místo realizace mapa

Okres: Ústí nad Orlicí
Trutnov
Náchod
Svitavy
Hradec Králové
Chrudim
Pardubice
Jičín
Rychnov nad Kněžnou
Šumperk
Obec: Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
Hradec Králové (Hradec Králové)
Chrudim (Chrudim)
Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
Jičín (Jičín)
Trutnov (Trutnov)
Pardubice (Pardubice)
Svitavy (Svitavy)
Šumperk (Šumperk)
Náchod (Náchod)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz