" 10 LAT RAZEM"

Číslo projektu:PL.3.22/3.3.04/08.00568
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.04.2009
Termín ukončení:31.12.2009
Žadatel:POWIAT WODZISŁAWSKI
IČ:276 285

Popis projektu

Projekt "10 LAT RAZEM" jest kontynuacją współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim a Střední škola techniky a služeb w Karvinie. Szkoły współpracują ze sobą już od wielu lat i na wielu płaszczyznach, przyczyniając się tym samym do pogłębienia integracji w środowiskach lokalnych po obu stronach granicy. Dotychczas zrealizowane projekty były kierowane do uczniów i nauczycieli zaprzyjaźnionych placówek. Uczestnicy działań (kulturalnych, artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i wychowawczych) organizowanych nie tylko w ramach projektów, bardzo chętnie brali w nich udział. Wspólnie realizowane działania przyczyniły się do nawiązania nowych kontaktów oraz podtrzymywania więzi już istniejących oraz promowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako inicjatora wszystkich działań. Dziesięcioletnia współpraca i duże doświadczenie w pracy z młodzieżą przemawiają za tym aby nadal realizować wspólne założone cele. Projekt "10 LAT RAZEM" wynika ze wspólnych potrzeb, został wspólnie zaplanowany i dopracowany przez Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim . Projekt w całości zrealizowany zostanie na terenie ZST Wodzisław Śląski. Partner czeski będzie uczestniczył w realizacji wszystkich działaniach zaplanowanych w projekcie. Przewiduje się organizację następujących działań:
1. Spotkanie przygotowujące projekt.
2. Przygotowanie programu artystycznego pt.: "Szukamy młodych talentów".
3. Prezentacja programu artystycznego pt.: "Szukamy młodych talentów".
4."Puchar X-lecia współpracy ZST Wodzisław-SšTaS Karvina".
5. Współzawodnictwo sportowe "Sprawni jak żołnierze".
6. Przygotowania do obchodów uroczystości z okazji "X-lecia współpracy ZST Wodzisław-SšTaS Karvina".
7. Konkurs "LOGO X-lecia współpracy ZST Wodzisław-SšTaS Karvina".
8. Uroczystość obchodów "X-lecia współpracy polsko-czeskiej ZST Wodzisław-SšTaS Karvina".
9. Prezentacja osiągnięć uczniów ZST na szczeblu pozaszkolnym.
10. Spotkanie podsumowujące zrealizowany projekt.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 15 232
z toho Příspěvek EU: 12 947
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 2 285
z toho Národní veřejné prostředky: 1 523
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 762
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Oblast: Moravskoslezsko
Kraj: Moravskoslezský

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz