Technika@umění - nové formy výuky v umění

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.11/01.0002
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:05.01.2009
Termín ukončení:30.09.2011
Žadatel:Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717
IČ:49753606

Popis projektu

Zlepšit podmínky pro využívání ICT na ZUŠ, k tomu vedou tyto moduly:1.Proškolení pedagogů, kteří získají vzdělání v oblasti softwarů nahrávacích(10ped.), aranžování a skladba(5), pro výuku hud.nauky-umožňující srozumitelnou demonstraci notového zápisu a rytmu(3),počítačové grafiky(1) a v rozhlasové tvorbě(2) i webové prezentace(10) a potisku CD(10) 2.Nákup počítačů, notebooků a potřebných softwarů 3.Výuka Aranžování skladeb(1třída ZUŠ,1gymn.), inovativní hud.nauka(3.a4.ročníky+5.roč.),nové metody výuky-nahrávání žáků (20žáků+4koncerty/rok proškoleného učitele nebo 60přednesů, koncerty nejlep.nejml.a nejst.žáků+vánoční, na soustředění natočené CD pěti seskupení) 4.Výuka Počítačové grafiky (2roč.výtv.oboru+spolupráce se SPŠK)-každý žák realizuje svůj návrh 5.Nový předmět z oblasti médií Rozhlasová tvorba (pro dva roč.), dále sestřih hudby pro divadlo (8rozhlasových pořadů, 4hudby k představením). 6.Celý projekt prezentován v Kabel.televizi, rozhlase i při prezentaci výstupů.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 425 749
z toho Příspěvek EU: 2 061 887
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 363 862
z toho Národní veřejné prostředky: 363 862
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Obec: Ostrov (Karlovy Vary)

Místo realizace mapa

Okres: Karlovy Vary
Obec: Ostrov (Karlovy Vary)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz