Adaptace lesoparku zámku Sádek

Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.02874
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Životní prostředí
Termín zahájení:06.08.2010
Termín ukončení:06.11.2012
Žadatel:Lesy České republiky, s.p.
IČ:42196451

Popis projektu

Ošetření a obnova stromů v alejích
Parkové úpravy (odstranění nevhodných porostů, náletů a keřů; probírky, uvolnění cílových stromů, výsadbové práce, odborné ošetření stromů, vyčištění a povrchová úprava ploch, zatravnění, apod.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 3 541 251
z toho Příspěvek EU: 2 438 834
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 430 383
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 143 461
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 286 922

Dopady projektu mapa

Okres: Třebíč
Obec: Čáslavice (Třebíč)

Místo realizace mapa

Okres: Třebíč
Obec: Čáslavice (Třebíč)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz