AD Technologie DEPOS Horní Suchá

Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/08.02466
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Životní prostředí
Termín zahájení:15.06.2009
Termín ukončení:31.12.2010
Žadatel:Depos Horní Suchá, a.s.
IČ:47677287

Popis projektu

Záměrem projektu je výstavba a provoz zařízení anaerobní digesce pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů v areálu stávající skládky odpadů Solecká v Horní Suché. Toto zařízení tedy bude sloužit k využívání biologicky rozložitelných odpadů včetně biologické složky komunálních odpadů a je schopno následně z těchto odpadů vyrábět elektrickou a popřípadě tepelnou energii.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 0
z toho Příspěvek EU: 0
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 0
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Karviná
Obec: Horní Suchá (Karviná)

Místo realizace mapa

Okres: Karviná
Obec: Horní Suchá (Karviná)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz