Investiční vestavba půdního prostoru ZUŠ G. Mahlera, Humpolec

Číslo projektu:CZ.1.11/3.2.00/02.00629
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Jihovýchod
Termín zahájení:01.05.2009
Termín ukončení:29.10.2010
Žadatel:Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701
IČ:62540114

Popis projektu

Předmětem projektu je vybudování investiční vestavby půdního prostoru ZUŠ G. Mahlera v Humpolci. Využitím stávajících do současnosti nevyužívaných půdních prostorů na ploše 279 m2 vznikne v jedné polovině velká zkušebna pro 50ti členný dechový orchestr a zároveň koncertní sál s využitím pro všechny školní soubory. Reprezentativní a důstojný prostor s výbornou akustikou bude sloužit také pro třídní přehrávky žáků před rodiči. Kapacita sálu bude 30 účinkujících, kapacita hlediště bude 80 míst. Vstup na tyto školní akce bude zcela zdarma. Předpokládá se prostory vybavit moderní zvukovou, výpočetní a prezentační technikou, která zatím na škole chybí. Technika bude soustředěna v nahrávacím studiu, které je funkčně a technicky přímo spojena s koncertním sálem a bude využívána pro uměleckou činnost, ale také pro výuku a zvyšování počítačové gramotnosti školy a obyvatel města. Na opačné straně půdy se vybuduje galerie výtvarného umění, jako prezentace děl žáků školy (Výtvarný obor).

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 13 537 841
z toho Příspěvek EU: 8 492 325
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 4 907 739
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 749 944
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 4 157 795
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Pelhřimov
Havlíčkův Brod
Obec: Vystrkov (Pelhřimov)
Horní Rápotice (Pelhřimov)
Humpolec (Pelhřimov)
Věž (Havlíčkův Brod)
Kaliště (Pelhřimov)
Hořice (Pelhřimov)
Jiřice (Pelhřimov)
Komorovice (Pelhřimov)
Koberovice (Pelhřimov)
Mladé Bříště (Pelhřimov)
Hojanovice (Pelhřimov)
Vojslavice (Pelhřimov)
Budíkov (Pelhřimov)
Bystrá (Pelhřimov)
Ježov (Pelhřimov)
Sedlice (Pelhřimov)
Řečice (Pelhřimov)
Želiv (Pelhřimov)
Syrov (Pelhřimov)
Košetice (Pelhřimov)
Kejžlice (Pelhřimov)
Senožaty (Pelhřimov)
Herálec (Havlíčkův Brod)
Čejov (Pelhřimov)
Proseč (Pelhřimov)
Píšť (Pelhřimov)
Dolní Město (Havlíčkův Brod)
Staré Bříště (Pelhřimov)
Mysletín (Pelhřimov)

Místo realizace mapa

Okres: Pelhřimov
Obec: Humpolec (Pelhřimov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz