Rekonstrukce Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou

Číslo projektu:CZ.1.15/3.2.00/25.00405
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Střední Čechy
Termín zahájení:01.04.2010
Termín ukončení:31.05.2011
Žadatel:Město Zruč nad Sázavou
IČ:00236667

Popis projektu

Cílem projektu rekonstrukce ZUŠ ve Zruči nad Sázavou je výrazně zkvalitnit realizovanou výuku, a to prostřednictvím kompletní rekonstrukce pavilonu C budovy. Jednotlivými aktivitami projektu je odhlučnění učeben, vybudování multifunkčního sálu pro pořádání vystoupení žáků a výuku, rekonstrukci odborných učeben, realizace nového ozvučení vybraných místností, nákup nového vybavení umožňující rozšíření zaměření výuky, nákup nového vybavení, celková rekonstrukce sociálního zázemí v jednotlivých patrech budovy a bezbariérový přístup do školy.
Nutnost realizace projektu vychází z potřeby nedostatečné nabídky pro rozvoj dětí a mládeže z důvodu zastaralosti technologií, nevyhovujících prostor z hlediska osvětlení, ozvučení apod. Současný stav neodpovídá současným požadavkům na kvalitní školní výuku.
Cílovou skupinou projektu jsou žáci navštěvujíci ZUŠ Zruč nad Sázavou, jejich rodiče, ostatní návštěvníci a pedaogogové školy. Plánované aktivity budou realizovány zkušeným projektovým týmem.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 24 337 991
z toho Příspěvek EU: 20 687 292
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 3 650 699
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 1 825 349
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 1 825 350
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Kutná Hora

Místo realizace mapa

Okres: Kutná Hora
Obec: Zruč nad Sázavou (Kutná Hora)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz