Rekonstrukce Základní umělecké školy Pečky

Číslo projektu:CZ.1.15/3.3.00/25.00534
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Střední Čechy
Termín zahájení:15.07.2009
Termín ukončení:26.02.2010
Žadatel:Město Pečky
IČ:00239607

Popis projektu

Kapacita školy nestačí pokrýt zájem pokrýt zájem žáků města Pečky a z okolních obcí- letos bylo odmítnuto 30 uchazečů.
Cílem projektu je přístavba nových prostor pro výuku a rekonstrukce stávající budovy staré přes 30 let.
Výstupem projektu budou
(1)nové prostory pro výuku,
(2)nové vybavení učeben a školy,
(3)nové učební pomůcky zejména hudební nástroje, což umožní vzdělání i dětem, jejichž rodiče z finančních důvodů nemohou koupit hudební nástroj,
(4) vyhovující prostředí ve škole - archiv pro uložení prací dětí,
(5) nové metody výuky - př. počítačová grafika a animace, výroba hraček
(6) rozšíření výuky - lidové tance z Polabí, základy sochařství
(7) nové pracovní místo úvazek 1,5
(8) upravené prostranství kolem školy a doplnění zeleně
(9) v neposlední řadě nové a fungující partnerské vztahy v regionu.
Základní umělecká škola je spádovou školou pro západní část kolínského okresu, projekt má regionální dopad.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 26 106 417
z toho Příspěvek EU: 21 815 742
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 3 849 837
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 1 924 918
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 1 924 918
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Praha-východ
Nymburk
Kolín
Obec: Milčice (Nymburk)
Pečky (Kolín)
Vitice (Kolín)
Poříčany (Kolín)
Cerhenice (Kolín)
Sadská (Nymburk)
Ratenice (Kolín)
Písková Lhota (Nymburk)
Radim (Kolín)
Tatce (Kolín)
Vrbová Lhota (Nymburk)
Velim (Kolín)
Plaňany (Kolín)
Český Brod (Kolín)
Kounice (Nymburk)
Kostelec nad Černými Lesy (Praha-východ)
Klučov (Kolín)
Kostelní Lhota (Nymburk)

Místo realizace mapa

Okres: Kolín
Obec: Pečky (Kolín)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz