Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu

Číslo projektu:CZ.1.07/2.3.00/09.0019
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:15.06.2009
Termín ukončení:14.06.2012
Žadatel:Ostravská univerzita v Ostravě
IČ:61988987

Popis projektu

Úkolem projektu je zpracování nového kurzu a vyškolení týmu VaV pracovníků v základech nové metodiky pro e-learningovou automatickou adaptaci výukového procesu, přizpůsobujícího se osobním znalostem a vlastnostem studentů. Jde o individualizaci výuky po stránce pedagogické a psychologické, přístup k výuce optimalizující čas i kvalitu vzdělávání studentů. Výzkum problematiky je v počátcích a je zapotřebí většího týmu lidí, kteří by uměli dále zkoumat její mnohé dílčí problémy. Metodika bude pilotně otestována a doladěna metodiky, potom bude proškoleno asi 60 nových VaV osob, aby v e-learningu uměli formulovat i řešit výzkumné úkoly a tak výukové opory vyvíjeli na potřebné úrovni kvality, uměli spolupracovat na dalším vývoji metodiky a mohli pak školit i další autory opor. Cílem je tedy vytvoření VaV týmu a posílení kompetencí pracovníků VaV v pedagogickém a psychologickém výzkumu pro optimální využití e-learningu v praxi.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 5 310 000
z toho Příspěvek EU: 4 513 500
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 796 500
z toho Národní veřejné prostředky: 796 500
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihočeský
Královéhradecký
Moravskoslezský
Plzeňský

Místo realizace mapa

Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava (Ostrava-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz