A POTENTIA AD ACTUM - Od možnosti ke skutečnosti

Číslo projektu:CZ.1.07/2.3.00/09.0168
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.08.2009
Termín ukončení:31.07.2012
Žadatel:Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ
IČ:44555601

Popis projektu

Projekt je zaměřen na další odborné vzdělávání VaV pracovníků FF UJEP, dalších externích VaV spolupracovníků a vybraných studentů, a to v oblasti dokumentace a digitalizace kulturního dědictví - cílem projektu je zkvalitnění a rozvoj personálního zabezpečení VaV pracovníků a motivace a rozvoj budoucích VaV pracovníků (studentů Bc. a Mgr. oborů a především doktorandů) ve zmíněné oblasti.
Dokumentace a digitalizace kulturního dědictví (DaD) patří ke stěžejním a nejrychleji se rozvíjejícím výzkumným oblastem Univerzity J. E. Purkyně (UJEP), jehož garantem je nově vzniklé Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví UJEP (CDDKD) a jehož rozšíření do budoucna se plánuje mj. v rámci OP VaVpI. Díky této výzkumné oblasti a jejím výstupům je UJEP efektivně navázána na aplikační sféru (muzea, památkové ústavy, katastrální úřady apod.), a tak trvale přispívá k posílení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR v oblasti turismu, státní sféry i odborných institucí.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 7 542 853
z toho Příspěvek EU: 6 411 425
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 131 428
z toho Národní veřejné prostředky: 1 131 428
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Středočeský
Karlovarský
Liberecký
Ústecký
Jihomoravský

Místo realizace mapa

Okres: Ústí nad Labem
Obec: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz