Podpora rozvoje klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících pracovníků ZUŠ

Číslo projektu:CZ.1.07/1.3.00/08.0231
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:21.07.2009
Termín ukončení:20.10.2011
Žadatel:MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje
IČ:75090953

Popis projektu

V rámci projektu se zaměříme na skupinu řídících pracovníků a pedagogických pracovníků, kteří se připravují na budoucí působení v řídících funkcích nebo na působení v pozicích projektových manažerů 50 ZUŠ Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Zorganizujeme sérii školení zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti projektového a finančního řízení, přičemž společným jmenovatelem všech školení bude řízení škol a školských projektů v období přípravy na přijetí dvoustupňového kurikula v uměleckém vzdělávání. Dojde k vytvoření a pilotnímu ověření obsahu vzdělávacích programů, které budou zaměřeny na konrétní aspekty tvorby školních projektů (s akcentem na zavádění dvoustupňového kurikula). Také vytvoříme sérii metodických a studijních materiálů. Projekt rovně podpoří vznik metodického centra pro řídící pracovníky a budoucí řídící pracovníky a projektové manažery ZUŠ.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 8 452 509
z toho Příspěvek EU: 7 184 633
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 267 876
z toho Národní veřejné prostředky: 1 267 876
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Zlínský
Moravskoslezský
Olomoucký

Místo realizace mapa

Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava (Ostrava-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz