Adakon - adaptabilita a konkurenceschopnost

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/23.00351
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.08.2009
Termín ukončení:29.02.2012
Žadatel:Svaz podnikatelů ve stavebnictví
IČ:00537624

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň pracovníků ve stavebnictví, kteří zastávají nebo se připravují na funkci mistra nebo stavbyvedoucího.
Školení rozšiřuje rozsah vzdělání, které zaměstnanci získali při odborném studiu na středních školách. Je zaměřeno na oblast legislativy a pracovního práva ve stavebnictví, norem platných pro stavební výrobu, rizik ve stavební výrobě a jejich předcházení, manažerské a komunikační dovednosti a základy účetnictví a ekonomiky.
Takové zaměření školení podstatně zvyšuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce a jejich adaptabilitu na měnící se tržní podmínky.
Školení se zúčastní pouze pracovníci malých a středních podniků - členové Svazu podnikatelů ve stavebnictví - kteří doložili písemně svůj zájem. Na základě oslovení členských firem svazu se do projektu přihlásilo 28 firem, které mají zájem vyškolit 786 svých pracovníků.
Školení budou probíhat po dobu 36 měsíců. Je připraveno 6 vzdělávacích aktivit, které budou realizovány ve formě jednodenních školení.
Na základě projeveného zájmu předpokládáme, že v průběhu 3 let se každý pracovník zúčastní 3 vybraných školení. To znamená, že bude odevzdáno úspěšným absolventům celkem 2 358 certifikátů.
Realizační tým svazu má s obdobnými vzdělávacími aktivitami bohaté zkušenosti, protože již realizoval 3 obdobné projekty z fondů EU.
Příjemcem podpory de minimis budou organizace podle platných předpisů a to zejména členské organizace, které souhlasily se zapojením do projektu (viz Prohlášení o zapojení cílové skupiny). Podpora de minimis na jednoho účastníka činí cca 5 000 Kč, celková částka podpory de minimis pro podnik je závislá na počtu školených zaměstnanců.
Svaz doloží při zahájení projektu čestné prohlášení všech účastníků, že splňují podmínky MSP.
Projekt je v souladu s cíli programu OP LZZ a výzvou č. 23 - Adaptabilita a konkurenceschopnost

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 380 481
z toho Příspěvek EU: 2 023 409
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 357 072
z toho Národní veřejné prostředky: 357 072
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Karlovarský
Olomoucký
Plzeňský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Středočeský
Vysočina
Ústecký
Liberecký
Jihočeský

Místo realizace mapa

Okres: Olomouc
České Budějovice
Plzeň-město
Ústí nad Labem
Obec: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
Olomouc (Olomouc)
České Budějovice (České Budějovice)
Plzeň (Plzeň-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz