Propagační kampaň - Za krásami MAS Sokolovsko

Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00406
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Severozápad
Termín zahájení:01.12.2009
Termín ukončení:31.12.2010
Žadatel:MAS Sokolovsko o.p.s.
IČ:27962008

Popis projektu

Cílem projektu je propagační kampaň na podporu rozvoje CR na území místní akční skupiny (MAS) Sokolovsko, která má "objevit" turistickou atraktivitu tohoto území pro jeho návštěvníky.
Realizací zamýšlené propagační kampaně dojde k tvorbě nových produktů propagace, které přispějí k rozvoji cestovního ruchu na území Sokolovska. Jednak dojde k vytvoření 3 druhů propagačních produktů (letáků o turistických atraktivitách MAS, tématických letáků o vybraných zajímavostech tohoto území a tvorbě propagačních CD/DVD o 15 turistických destinacích MAS) a také k realizaci propagační kampaně plánované kulturní akce pod názvem Dny CR v MAS na statku Bernard včetně jarmarku řemeslníků, kde se představí členové MAS se svou nabídkou v oblasti CR.
Realizace projektu tedy v konečném důsledku pozitivně ovlivní rozvoj CR na území MAS Sokolovsko s čímž bezprostředně souvisí i zlepšení image (atraktivity) některých měst/obcí regionu díky jejich propagaci.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 350 313
z toho Příspěvek EU: 1 858 561
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 327 982
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 163 991
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 163 991

Dopady projektu mapa

Okres: Sokolov

Místo realizace mapa

Okres: Sokolov
Obec: Březová (Sokolov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz