Abertamy - rekonstrukce veřejných prostranství

Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/18.00487
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Severozápad
Termín zahájení:01.10.2009
Termín ukončení:16.05.2011
Žadatel:Město Abertamy
IČ:00254398

Popis projektu

Předkládaný projekt řeší zvýšení kvality veřejné infrastruktury, zvýšení estetické a technické kvality nejdůležitějšího prostoru města, centrálního bodu kulturního a komunitního života města a reprezentativního prvku ovlivňujícího spokojenost obyvatel a návštěvníků města Abertamy.
Je nutné zdůraznit, že náměstím prochází silnice, která je ve vlastnictví Karlovarského kraje, není součástí předkládaného projektu. Žádné nálady rozpočtu projektu se těchto pozemků nedotýkají, žádná z aktivit projektu nesouvisí s pozemky ve vlastnictví jiného subjektu. Karlovarský kraj řeší rekonstrukci této komunikace samostatným projektem.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 53 434 874
z toho Příspěvek EU: 43 565 562
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 7 688 040
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 3 844 020
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 3 844 020
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Karlovy Vary
Obec: Abertamy (Karlovy Vary)

Místo realizace mapa

Okres: Karlovy Vary
Obec: Abertamy (Karlovy Vary)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz