Studie projektu Antonínské arboretum

Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/18.00345
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Severozápad
Termín zahájení:01.12.2009
Termín ukončení:31.03.2011
Žadatel:Mikroregion Sokolov - východ
IČ:70948755

Popis projektu

Cílem projektu je zpracování studie využití arboreta na výsypce Antonín komunitním způsobem. Arboretum na výsypce Antonín je jediné rekultivační dendrologické arboretum v podmínkách ČR a Evropy. Bylo založeno v letech 1969 - 1974. Sortiment dřevin a keřů je přes 200 druhů a poddruhů. Projekt zahrnuje 2 hlavní aktivity: zpracování studie využití arboreta a zpracování předběžné studie proveditelnosti. Součástí studie využití arboreta je zástavbová studie a studie využití dřevin.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 1 924 764
z toho Příspěvek EU: 1 636 049
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 288 715
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 144 357
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 144 357

Dopady projektu mapa

Kraj: Karlovarský

Místo realizace mapa

Okres: Sokolov
Obec: Královské Poříčí (Sokolov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz