Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová

Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/18.00346
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Severozápad
Termín zahájení:01.12.2009
Termín ukončení:01.06.2011
Žadatel:Mikroregion Sokolov - východ
IČ:70948755

Popis projektu

Cílem projektu je příprava projektové dokumentace napojení páteřní cyklostezky "Ohře" na Slavkovský les se zapojením veřejnosti. V rámci projektu bude zpracována projektová dokumentace úseku Hlavno (Citice) - Černý Mlýn (Březová) - Šabina - Dasnice a dále předběžná studie proveditelnosti. Projekt počítá s komunitním projednáním.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 1 662 284
z toho Příspěvek EU: 1 337 681
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 236 061
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 118 031
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 118 031

Dopady projektu mapa

Kraj: Karlovarský

Místo realizace mapa

Okres: Sokolov
Obec: Královské Poříčí (Sokolov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz