Aby byl Domov domovem I.

Číslo projektu:CZ.1.15/3.3.00/26.00577
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Střední Čechy
Termín zahájení:01.12.2009
Termín ukončení:28.02.2011
Žadatel:Bellevue, poskytovatel sociálních služeb
IČ:71234438

Popis projektu

Projekt řeší životní situaci 12 lidí s postižením. Těmto lidem v současné době poskytujeme bydlení v budově Zámeček, která je pro tuto službu zcela nevhodná. Budova má špatné vnitřní členění, nachází se na periferii obce Ledce, navázané služby jsou těžko dostupné, nehledě na to, že integrace většího počtu lidí s postižením je do tak malé obce nemožná.
V rámci projektu chceme koupit pro uživatele našich služeb 2 domy, pro bydlení šesti lidí (v každém domě), do 15 km od Bellevue, v malém městečku nebo vesnici.. Domníváme se, že pro lidi s větší mírou postižení je to ideální způsob bydlení . Navíc práce kolem domu, zpracování dřeva, práce na zahradě, chov domácích zvířat vytváří další možnosti smysluplné realizace lidi s postižením. Přestěhováním do domu také vytvoříme i vhodné podmínky pro individualizaci služeb a pro integraci a inkluzi lidí s postižením do společnosti v co nejvyšší možné míře.
Organizace Bellevue zajistí poskytování a zprostředkování všech služeb.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 10 704 000
z toho Příspěvek EU: 9 098 400
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 605 600
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 802 800
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 802 800
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Kladno
Obec: Přelíc (Kladno)
Ledce (Kladno)
Kačice (Kladno)
Slaný (Kladno)
Smečno (Kladno)
Hradečno (Kladno)

Místo realizace mapa

Okres: Kladno
Obec: Slaný (Kladno)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz