Závádění moderních přístupů k výuce v ZUŠ Vítkov

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.07/02.0023
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.01.2010
Termín ukončení:31.12.2011
Žadatel:Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace
IČ:47813598

Popis projektu

Základní umělecké školství se připravuje na přijetí dvoustupňového kurikula s předpokládaným zahájením výuky podle vlastních ŠVP ve školním roce 2011/2012. Při neexistenci jednotných výukových materiálů pro ZUŠ musí i naše škola tvořit vlastní vzdělávací komponenty potřebné k vytvoření podmínek pro získávání klíčových kompetencí žáků. Zde jde konkrétně o tvorbu řady metodických a pracovních výstupů pro výuku a o posílení prvků informačních technologií a ICT kompetencí žáků přípravného, I. a II. stupně základního studia a jejich pedagogů včetně pedagogického vedení, tedy dvou cílových skupin, kterým je projekt určen. Nezanedbatelné jsou formy zážitkových forem výuky a jejich ověřování v neformálním prostředí, s cílem posílení atraktivity, dostupnosti a udržitelnosti uměleckého vzdělávání v mikroregionu, kde výrazná část obyvatelstva je sociálně a sociokulturně znevýhodněna. Projekt bude realizován pedagogy školy, za koordinace řídícího týmu, s aktivním podílem cílové skupiny žáků.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 1 076 000
z toho Příspěvek EU: 914 600
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 161 400
z toho Národní veřejné prostředky: 161 400
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Moravskoslezský

Místo realizace mapa

Okres: Opava
Obec: Vítkov (Opava)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz