Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská.

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.10/02.0001
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.01.2010
Termín ukončení:31.12.2011
Žadatel:Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice
IČ:00666131

Popis projektu

Cílem projektu je ZŠ a ZUŠ Bezdrevská je zavádění nových školních metod do výuky Hudební výchovy (HV) a hudební nauky (HN), jakož i zlepšování podmínek pro využití ICT pro žáky a učitele. Vzniknou inovativní výukové materiály a pomůcky, jakož i realizace výuky, vše bude probíhat s využitím multimédií. Tím rovněž přispějeme k rozvoji technických dovedností a kompetencí žáků a k naplnění specifického kritéria této výzvy.
Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci ZŠ (565) a část žáků ZUŠ (150). Vedlejší cílovou skupinou jsou pak pedagogové (15).
Vytvoříme metodický tým (6 osob), který postupně vytvoří nové školní metodické podklady, pracovní sešity, ověřovací úkoly a sebeevaluační testy. Uskuteční se workshopy a oponentury s účastí dalších pedagogů i žáků.
Vznikne komunikační portál k interaktivní práci žáků s multimédii a k jejich vzájemné spolupráci.
Projekt budeme prezentovat mezi ostatními školami a aktéry Jihočeského regionu (workshopy, web stránky).

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 3 887 126
z toho Příspěvek EU: 3 304 057
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 583 069
z toho Národní veřejné prostředky: 583 069
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihočeský

Místo realizace mapa

Okres: České Budějovice
Obec: České Budějovice (České Budějovice)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz