Podpora dalšího vzdělávání učitelů základních uměleckých škol Karlovarského kraje

Číslo projektu:CZ.1.07/1.3.11/02.0010
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.01.2010
Termín ukončení:29.02.2012
Žadatel:Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov
IČ:70976341

Popis projektu

Hlavním cílem projektu Učitel ZUŠ je podpora dalšího vzdělávání učitelů všech dvaceti základních uměleckých škol Karlovarského kraje bez rozdílu zřizovatele jako jejich kvalitní přípravy a postupného zapojování se do probíhající reformy českého školství. Klíčovými aktivitami projektu bude vytvoření systému kurzů pro učitele a ředitele ZUŠ, vytvoření konzultačního centra a 4 metodických center z řad těchto učitelů. Kurzy budou převážně vedeny formou seminářů a praktických ukázek práce lektora se žáky. Specifickou součástí tohoto systému budou kurzy věnované přípravě a průpravě učitelů ZUŠ pro práci s ICT a jejich zaváděním do výuky. Vytvoření konzultačního a metodických center pod vedením kvalitních a zkušených učitelů ZUŠ, kteří jsou členy Krajské umělecké rady, je vedeno snahou podpořit vlastní aktivity učitelů ZUŠ KK. Tyto skupiny budou rozčleněny podle oborů a předmětů studia na ZUŠ.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 999 616
z toho Příspěvek EU: 2 549 674
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 449 942
z toho Národní veřejné prostředky: 449 942
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Karlovarský

Místo realizace mapa

Okres: Sokolov
Cheb
Karlovy Vary
Obec: Sokolov (Sokolov)
Cheb (Cheb)
Karlovy Vary (Karlovy Vary)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz