Adaptace veřejné budovy zdravotního střediska ve Smidarech

Číslo projektu:CZ.1.13/2.3.00/10.00577
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Severovýchod
Termín zahájení:01.09.2009
Termín ukončení:30.08.2010
Žadatel:Obec Smidary
IČ:00269549

Popis projektu

Cílem projektu je udržení možností občanské vybavenosti lékařsko - zdravotnických služeb a příslušenství v prostorách zdravotního střediska ve Smidarech, a to s působností a využitelností pro celý mikroregion. V opačném případě hrozí výpadek služeb lékařské péče pro více než 3 000 osob. Přínosem projektu pro spádové území 30 až 40 km2 (cca 3 000 osob) je dlouhodobá udržitelnost zdravotnických veřejných služeb v regionu, a to i vzhledem ke zhoršující se věkové struktuře obyvatelstva v rámci demografické skladby stálých obyvatel.
Dílčím prostředkem pro tento cíl je adaptace veřejné infrastruktury zdravotního střediska, a to formou snížení nákladů plynoucích z provozu této veřejné budovy, kterou zajišťuje obec Smidary. Nezanedbatelnou součástí je i vliv této úpravy na zkvalitnění poskytování veřejných služeb v této budově, a to především pro navštěvující pacienty, ale rovněž i pro technický a lékařský personál zdravotního střediska.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 17 098 570
z toho Příspěvek EU: 11 765 941
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 3 718 295
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 1 038 171
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 2 680 124
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Hradec Králové
Obec: Kobylice (Hradec Králové)
Králíky (Hradec Králové)
Vinary (Hradec Králové)
Zachrašťany (Hradec Králové)
Zdechovice (Hradec Králové)
Hlušice (Hradec Králové)
Skřivany (Hradec Králové)
Sloupno (Hradec Králové)
Ohnišťany (Hradec Králové)
Barchov (Hradec Králové)
Humburky (Hradec Králové)
Petrovice (Hradec Králové)
Myštěves (Hradec Králové)
Nový Bydžov (Hradec Králové)
Šaplava (Hradec Králové)
Kosičky (Hradec Králové)
Prasek (Hradec Králové)
Smidary (Hradec Králové)
Starý Bydžov (Hradec Králové)

Místo realizace mapa

Okres: Hradec Králové
Obec: Smidary (Hradec Králové)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz