Energetické úspory základní umělecké školy v Ořechově

Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/09.04236
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Životní prostředí
Termín zahájení:15.07.2010
Termín ukončení:10.10.2010
Žadatel:Obec Ořechov
IČ:00282278

Popis projektu

Projekt se zabývá energetickými úsporami v objektu základní umělecké školy v Ořechově. Vrámci projektu bude v budově provedena výměna oken za plastová s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla U=1,1 W/m2K, výměna stávajících vstupních dveří za plastové s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla U=1,6 W/m2K. Dále zateplení všech vnějších stěn certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem o tlošťce vrstvy 10cm a stropu k půdě o tloušťce 14 cm.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 10 308 289
z toho Příspěvek EU: 6 483 391
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 144 128
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 381 376
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 762 752
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Brno-venkov
Obec: Ořechov (Brno-venkov)

Místo realizace mapa

Okres: Brno-venkov
Obec: Ořechov (Brno-venkov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz