ARTPROGRAM

Číslo projektu:CZ.1.07/1.3.05/02.0032
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:27.11.2009
Termín ukončení:30.06.2012
Žadatel:MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje
IČ:75090953

Popis projektu

Tímto projektem chceme formou DVPP pomoci základním uměleckým školám při přípravě podmínek pro tvorbu a implementaci ŠVP, který musí být v uměleckém vzdělávání zaveden do září 2012. Cílovou skupinou je 42 ZUŠ sdružených v o.s. Múza, jenž iniciovalo vznik projektu společně s partnerem projektu. Za tím účelem budou vedoucí pracovníci a učitelé daných ZUŠ školeni řadou seminářů, které budou na přípravu tvorby ŠVP přímo zaměřeny. Přidanou hodnotou těchto seminářů bude skutečnost, že budou šity na míru potřebám jednotlivých krajských ZUŠ, které budou mít možnost určit si dobu a místo "svého" školení. Navíc bude přidaná hodnota vzdělávání spočívat ve školení pro uzavřené kolektivy a též v jeho internátní formě.
Tato aktivita bude předcházet vzniku metodického centra pro zpracování ŠVP, zpracování a vydání potřebných metodických materiálů a manuálů a v konečném cíli směřovat k vlastní tvorbě školních vzdělávacích programů, které mají mít včechny ZUŠ připraveny nejpozději do září 2012.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 11 751 680
z toho Příspěvek EU: 9 988 928
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 762 752
z toho Národní veřejné prostředky: 1 762 752
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Moravskoslezský

Místo realizace mapa

Okres: Karviná
Obec: Orlová (Karviná)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz