Activ Regio - prevence, motivace, vzdělání

Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/31.00159
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.02.2010
Termín ukončení:31.12.2011
Žadatel:Carlsbader Gate o.p.s.
IČ:26377071

Popis projektu

V předkládaném projektu "Activ Regio" se Carlsbader Gate o. p. s. ve spolupráci s partnerem projektu zaměřuje na pomoc s návratem na trh práce a do společnosti osobám ukončujícím výkon trestu (podrobněji viz. cílová skupina) a aktivizace jejich schopností k plnohodnotnému pracovnímu i společenskému životu.
Projekt Activ Regio je pokračováním úspěšného projektu Šance II. a Šance III., které byly realizovány v Karlovarském kraji společností Carslbader Gate o.p.s. v minulých letech. Cílem projektů bylo též mimo jiné pomoci při řešení problému zaměstnanosti cílové skupiny, která je ohrožena sociální exkluzí.
Projekt Activ Regio je postaven na třech pilířích:
1) Prevence - zabránit recidivě v chování u osob po propuštění z trestu odnětí svobody (tj. prevence kriminality a sociálně patologických jevů),
2) Motivace - motivovat tyto osoby k hledání a setrvání v "poctivém" zaměstnání a pomoci jim tak, začlenit se do normálního společenského života,
3) Vzdělání - vybavit osoby z cílové skupiny nejnutnějším vzděláním v oblasti trhu práce (motivační kurz "Hledám zaměstnání" a jednotlivé rekvalifikační kurzy).
V rámci projektu proběhnou tři hlavní aktivity: výběr jedinců z cílové skupiny na základě vyhodnocení bilanční diagnostiky, kterou odsouzení podstupují při nástupu výkonu trestu, dále proběhne motivační kurz (kurz Hledám zaměstnání) a následovat budou jednotlivé rekvalifikační kurzy (Obsluha osobního počítače, Malířské a natěračské práce a Čišnické práce).
Projekt Activ Regio je připraven pro realizaci v Karlovarském kraji, v Ostrově a Kynšperku nad Ohří. Uvedená města leží v regionu NUTS II Severozápad, NUTS III Karlovarský kraj, NUTS IV okres Karlovy Vary a okres Sokolov. Projekt Activ Regio byl připraven na základě zjištěných nedostatků a potřeb v regionu Karlovarského kraje, na základě analýzy situace na trhu práce v region, na základě průzkumů potřeb u vybraných cílových skupin a na základě zpětné vazby od partnerů projektu z minulých let.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 3 747 916
z toho Příspěvek EU: 3 185 729
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 562 187
z toho Národní veřejné prostředky: 562 187
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Karlovarský

Místo realizace mapa

Okres: Karlovy Vary
Sokolov
Obec: Kynšperk nad Ohří (Sokolov)
Ostrov (Karlovy Vary)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz