Spolupráce knihoven Broumov-Radków

Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.02/09.01369
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.05.2010
Termín ukončení:31.10.2011
Žadatel:Město Broumov
IČ:00272523

Popis projektu

Projekt spolupráce knihoven se odehrává na širším základě vzájemné spolupráce mezi městy Broumovem (ČR) a Radkovem/Radkówem (Polsko). Odpovídající projekt z druhé strany zpracovala Biblioteka Miejska im. Karola Estreichera v Radkówě. Počátek realizace projektu je stanoven na květen 2010, ukončení aktivit v říjnu 2011.
V rámci projektu dojde k aktivitám mezi pracovníky knihoven, k výměnám výstav místních výtvarníků a výměnné výstavě knížek s regionální tématikou. Setkají se dětští čtenáři, jejichž komunikace bude pokračovat formou e-mailové komunikace z knihovny do knihovny, i literáti z obou měst, kteří budou veřejně prezentovat svou tvorbu ve městě partnera. Předpokladem průběhu aktivit je úprava prostor knihovny, vybavení potřebným nábytkem, počítači a dalším technickým zařízením (osvětlení, euroklipy pro pořádání výstav a pod.). V prostoře budou umístěny i knihy v češtině a polštině věnované česko-kladskému regionu, které byly získány rámci projektu Sousedská setkávání. Pro tyto knihy plánujeme z tohoto projektu pořídit potřebné regály. Místnost určená pro česko-polskou spolupráci bude vybavena stolky a židlemi.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 10 892
z toho Příspěvek EU: 9 257
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 635
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 1 635
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Náchod
Obec: Broumov (Náchod)

Místo realizace mapa

Okres: Náchod
Obec: Broumov (Náchod)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz