Kdo si hraje, nezlobí

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.02/02.0008
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.07.2010
Termín ukončení:30.06.2012
Žadatel:Základní umělecká škola Lubomíra Ligase, s.r.o.
IČ:25323644

Popis projektu

Cílem projektu je podpoření vzniku umělecké praxe pro žáky ZUŠ a partnerských škol a posílení výuky uměleckých oborů pořádáním přehlídek a soutěží žáků. Také dojde ke vzdělávání pedagogů uměleckých oborů na ZŠ.
V rámci realizace projektu budou vytvořeny podmínky pro zájmovou činnost rozšiřující standardní výuku. V prostorách Kulturního domu v Bzenci vznikne výtvarný obor se zaměřením na počítačovou grafiku, taneční oddělení folklórního tance a kytarový soubor. Dojde ke zlepšení podmínek pro využívání ICT v uměleckých oborech a aplikace moderních software a moderních technologií do výuky. Klíčové aktivity spojené s realizací projektu budou vytvářet podmínky pro inovaci a implementaci školního vzdělávacího programu do praxe.
Realizací projektu se podpoří žáci ZŠ, kdy získají možnost seberealizace ve zvoleném uměleckém oboru, dojde k posílení jejich klíčových kompetencí, podpoře dalšího vzdělávání a projekt bude preventivně působit proti sociálně patologickým jevům.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 1 942 372
z toho Příspěvek EU: 1 651 016
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 291 356
z toho Národní veřejné prostředky: 291 356
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihomoravský

Místo realizace mapa

Okres: Hodonín
Obec: Moravský Písek (Hodonín)
Bzenec (Hodonín)
Tvarožná Lhota (Hodonín)
Žeravice (Hodonín)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz