" Lipová alej v Jičíně"

Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.07097
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Životní prostředí
Termín zahájení:22.09.2011
Termín ukončení:01.08.2013
Žadatel:Město Jičín
IČ:00271632

Popis projektu

Předmětem podpory je rekonstrukce aleje v k.ú. Jičín. V rámci realizace bude provedeno kácení dřevin, odstranění pařezů, ošetření stromů a výsadba dřevin.

Jedná se rekonstrukci jedné z nejrozsáhlejších lipových alejí v České republice. Projekt navrhuje kácení nevhodných jedinců, nové výsadby a to nejen za dřeviny pokácené, ale i do míst, kde v současné době dřeviny vysázeny nejsou. Ponechávané dřeviny by měly být stabilizovány hlavovým řezem.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 5 454 992
z toho Příspěvek EU: 4 341 568
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 766 159
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 255 386
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 510 773
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Jičín
Obec: Jičín (Jičín)

Místo realizace mapa

Okres: Jičín
Obec: Jičín (Jičín)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz