Zlepšení tepelně technických vlastností obvodového pláště budovy Katastrálního pracoviště Kroměříž, Oskol 3183

Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/10.08000
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Životní prostředí
Termín zahájení:13.10.2011
Termín ukončení:28.06.2012
Žadatel:Katastrální úřad pro Zlínský kraj
IČ:71185216

Popis projektu

Zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů stavebních konstrukcí podle doporučení energetického auditu.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 6 028 308
z toho Příspěvek EU: 3 950 977
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 697 231
z toho Národní veřejné prostředky: 697 231
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Kroměříž
Obec: Kroměříž (Kroměříž)

Místo realizace mapa

Okres: Kroměříž
Obec: Kroměříž (Kroměříž)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz