Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě - Zábřehu

Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/10.07816
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Životní prostředí
Termín zahájení:13.05.2013
Termín ukončení:14.10.2013
Žadatel:Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace
IČ:63731983

Popis projektu

V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy třípodlažního nepodsklepeného objektu
ZUŠ, zaměřené na zlepšení tepelnětechnických vlastností obvodových konstrukcí v závislosti na
provedeném energetickém auditu. Dojde k zateplení fasád certifikovaným vnějším kontaktnímzateplovacím systémem, k zateplení střešní konstrukce a k výměně oken a venkovních dveří.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 3 795 032
z toho Příspěvek EU: 2 381 879
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 420 332
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 140 111
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 280 222
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava (Ostrava-město)

Místo realizace mapa

Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava (Ostrava-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz