Abeceda rozvoje zaměstnanců společnosti Bottari CZ s.r.o.

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00857
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.07.2010
Termín ukončení:31.12.2011
Žadatel:BOTTARI CZ, s.r.o.
IČ:26494361

Popis projektu

Projekt společnosti Bottari CZ s.r.o. je reakcí na vznikající potřebu profesionalizace, která pramení ze zvyšujícího se konkurenčního tlaku v rámci trhu.
Inspirací pro nás byly změny nastavené v mateřské společnosti v Itálii, které nás přiměly k přehodnocení situace a nastavení zcela nových procesů a změnám ve firemní kultuře.
Jedním z kroků, které jsme udělali při identifikaci potřeb, bylo assesment centre ve spolupráci z externím dodavatelem a dotazník potřeb všech zaměstnanců.
Na základě výsledků došlo k transformaci pozic ve společnosti s ohledem na profesionální schopnosti jednotlivých zaměstnanců, bylo vytvořeno nové desatero firemní kultury a vzniká nový vzdělávací systém, který povede k nastavení systému celoživotního vzdělávání.
Projekt je pro nás významnou příležitostí uskutečnit tyto změny ve významném rozsahu. Zaměřuje se zejména na rozvoj v oblasti měkkých, jazykových a odborných dovedností a svými aktivitami podporuje rozvoj interních forem vzdělávání a tvorbu vlastních školících materiálů.
Cílovou skupinu projektu tvoří všech 17 zaměstnanců společnosti Bottari CZ, kteří pracují na různých pozicích.

Projekt je navržen tak, aby jednotlivé aktivity navazovaly nejen na sebe, ale i na předchozí vzdělávání, které se uskutečňovalo ve velmi omezené míře. Účastí v projektu získají všichni zaměstnanci konkurenční výhodu ve formě znalostí z oblasti cizojazyčné komunikace, měkkých dovedností a znalosti produktové řady.
Projekt bude řízen projektovým týmem žadatele, vzdělávací aktivity zajistí externí dodavatel, který bude vybrán na základě výběrového řízení.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 1 756 286
z toho Příspěvek EU: 1 492 843
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 263 443
z toho Národní veřejné prostředky: 263 443
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Ústecký

Místo realizace mapa

Okres: Děčín
Obec: Benešov nad Ploučnicí (Děčín)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz