A hrajeme dál...

Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.07/10.01758
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.05.2010
Termín ukončení:30.04.2011
Žadatel:Městské informační a kulturní středisko Krnov
IČ:00601179

Popis projektu

Projekt je zaměřený na hudební akce a je přirozeným pokračováním projektu Hudba vážně i nevážně (2009). Snahou je obohatit převážně letní kulturní dění v příhraničí o veškeré hudební žánry a rozvinout spolupráci mezi partnery.
Účelem je uspořádat v průběhu 8 měsíců 15 hudebních aktivit, které organizačně, personálně a finančně zajistí MIKS Krnov ve spolupráci s POK Prudnik. Jedná se o hudební akce, které seznámí cílové skupiny se všemi žánry hudby, od jazzu přes country a pop-rock k folklóru a vážné hudbě.
Akce:
Krnovanka-hudebně-taneční dopoledne v zahradě Flemmichovy vily (dále jen F. vila) v květnu v Krnově.
Rajd maluchuw-vystoupení krnovského souboru v květnu v Prudniku.
DOM Krnov a POD Prudnik - hudební vystoupení dechových orchestrů z Krnova a Prudniku v červnu v Krnově.
Pro mládež-hudební vystoupení dětských a mládežnických souborů v červnu v zahradě F.vily v Krnově. Ripe for blues a host-hudební vystoupení jazzových formací v červnu v zahradě F. vily v Krnově.
Dni Prudnika-hudební a ohňová show v červnu v Prudniku.
Wagon a host (PL)-hudební večer s country kapelou a jejím hostem v červenci v zahradě F. v Krnově.
Kelt grass band-hudební večer s kapelou hrající keltskou folkórní hudbu, v červenci v zahradě F. vily v Krnově.
Naboo band-hudební večer s rock-popovou kapelou v srpnu v zahradě F. vily v Krnově.
Wagon a host (PL)-hudební večer s country kapelou a jejím hostem v srpnu v zahradě F. vily v Krnově.
Wagon a host (PL)-hudební večer s country kapelou a jejím hostem v srpnu v zahradě F. vily v Krnově.
Dožínky-vystoupení krnovského folk souboru v září v Prudniku
Krnovanka a host-hudební večer s folklóstní kapelou a jejím hostem v září v zahradě F. vily v Krnově.
Festival prudnicko-krnovské kultury-vystoupení krnovských souborů v listopadu v Prudniku.
Integrační koncert-vystoupení krnovského hudebního souboru v prosinci v Prudniku.
Inovativním prvkem je především rozšíření cílových skupin o děti předškolního věku a nízkého školního věku.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 19 230
z toho Příspěvek EU: 16 345
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 2 885
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 2 885

Dopady projektu mapa

Okres: Bruntál
Obec: Krnov (Bruntál)

Místo realizace mapa

Okres: Bruntál
Obec: Krnov (Bruntál)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz