Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim, jako produkt turystyczny obszaru pogranicza

Číslo projektu:PL.3.22/3.3.01/10.01824
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.01.2010
Termín ukončení:30.11.2010
Žadatel:Gmina i Miasto Lwówek Śląski
IČ:23082167

Popis projektu

Miasto Lwówek Śląski należy do grupy najstarszych miast Dolnego Śląska, ma bogatą historię i wiele wspaniałych zabytków. Historycznymi skarbami miasta są m.in. mury obronne wraz z dwiema wieżami bram Bolesławieckiej i Lubańskiej, zabytkowe kamieniczki, ratusz miejski, a także fontanny znajdujące się we wschodniej i zachodniej części Rynku. Starówka Lwówecka a w szczególności rynek miejski z ratuszem i zabytkowymi fontannami są częstym miejscem wycieczek i co za tym idzie szczególnie ważnym elementem turystycznym Lwówka Śląskiego, który odwiedza coraz większa liczba turystów z kraju jak i zagranicy. Zabytkowa fontanna z delfinem i lwem znajdująca się w zachodniej części rynku miejskiego, pierwotnie pełniła rolę studni miejskiej. W jej środkowej części ustawiona jest toskańska kolumna zwieńczona figurą lwa trzymającego tarczę herbową z 1711 roku. Balustrada basenu z pilastrami i stylizowaną głową powstała najprawdopodobniej w 1772 roku. Na przełomie XX i XXI wieku cenna, oryginalną figurę lwa zdemontowano, poddano renowacji i przekazano do miejscowej placówki historyczno- muzealnej w Ratuszu Miejskim. Realizacja projektu obejmuje przywrócenie stanu dawnej świetności fontanny poprzez wykonanie prac konserwatorskich, których zakres obejmuje: oczyszczenie powierzchni elementów kamieniarki, usunięcie wadliwie wykonanych uzupełnień cementowych i starej warstwy izolacyjnej znajdującej się wewnątrz fontanny, uzupełnienie ubytków kamieniarki, demontaż rzeźby wraz z kolumną oraz jej ponowny montaż oraz uruchomienia w cyklu zamkniętym obiegu wody fontanny. Zamierzenie przyczyni się do uatrakcyjnienia zabytków znajdujących się w centrum miasta Lwówek Śląski, dzięki temu miasto stanie się bardziej atrakcyjnym miejscem odwiedzin, dla turystów z kraju i z zagranicy.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 31 515
z toho Příspěvek EU: 26 788
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 4 727
z toho Národní veřejné prostředky: 3 152
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 1 576
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Liberec
Obec: Chrastava (Liberec)

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz