Adaptabilita zaměstnanců společnosti LG SYSTEM spol. s r.o.

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00870
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.09.2010
Termín ukončení:31.08.2012
Žadatel:LG SYSTEM spol. s r.o.
IČ:26164612

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na systematické prohloubení profesního vzdělávání zaměstnanců společnosti LG SYSTEM spol. s r.o. s cílem dosáhnout vyšší úrovně znalostí a dovedností v klíčových oblastech.
Projekt bude realizován s cílem zvýšit adaptibilitu zaměstnanců a připravit vhodné prostředí ve firmě na současné změny ekonomických a technologických podmínek.Tím dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců i celé firmy na domácím i globálním trhu.Realizace projektu pomůže společnosti stát se atraktivním a stabilním zaměstnavatelem.
Kvalifikační rozvoj přinese prohloubení znalostí a dovedností nezbytných pro úspěšné vykonávání zaměstnání,vzájemnou zastupitelnost pracovníků oddělení,zvýšení kompetencí a možnosti kariérního postupu.Cíl bude naplněn přípravou a implementací nového systému, využitím nových nástrojů a kurzy profesního vzdělávání.Jako efektivní nástroje budou využity progresivní metody výuky (workshopy,trénink, koučink).Propojí se metodická a teoret.část s praktickými výcviky. Společnost LG SYSTEM spol. s r.o. si uvědomuje,že základem úspěchu každé firmy je mít kvalitní a kvalifikovanou pracovní sílu,proto chce umožnit svým zaměstnancům kvalifikační i osobní rozvoj a zefektivnit tak probíhající realizační procesy.
Potřeba realizace dalšího profesního vzdělávání v plánovaném rozsahu vyplynula na základě konzultací vzdělávacích potřeb s vedoucími pracovníky.
Cílovou skupinou projektu je 18 zaměstnanců společnosti, kteří mají místo výkonu práce mimo územ hl. m. Prahy. Jedná se o pracovníky na vedoucích pozicích, projektanty, administrativní pracovníky, obchodníky a výrobní zaměstnance.
Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 1 407 408
z toho Příspěvek EU: 1 196 297
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 211 111
z toho Národní veřejné prostředky: 211 111
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Středočeský

Místo realizace mapa

Okres: Praha-západ
Obec: Jesenice (Praha-západ)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz