Absolvent-energetik připraven pro trh práce

Číslo projektu:CZ.1.07/2.2.00/15.0165
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:30.09.2013
Žadatel:Vysoké učení technické v Brně
IČ:00216305

Popis projektu

Obsahem projektu je inovace akreditovaných studijních programů vyučovaných na FSI VUT v Brně, tématicky svázaných s problematikou efektivního, šetrného a udržitelného využívání energetických zdrojů. V rámci projektu bude vytvořen systém přenosu informací mezi zaměstnavateli absolventů a vzdělávacím procesem. Realizovány budou inovace didaktických metod zaměřené na využití nových výukových přístupů respektujících a rozvíjejících individuální schopnosti studentů a týmovou spolupráci. Rozsáhlou inovací obsahu kurzů a výukových materiálů bude, za účasti specialistů z praxe, zajištěno povýšení aktuálnosti předávaných informací, odpovídající současnému stavu poznání v dotčených oblastech a aktuálním požadavkům aplikační sféry. Do projektu jsou zapojeny 2 ústavy a 4 odbory vyučující uvedenou problematiku. Cílovou skupinou jsou vysokoškolští studenti VUT navštěvující kurzy zajišťované zapojenými pracovišti. Aplikační sféra je v projektu zastoupena Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 17 372 291
z toho Příspěvek EU: 14 766 447
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 2 605 844
z toho Národní veřejné prostředky: 2 605 844
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihomoravský

Místo realizace mapa

Okres: Brno-město
Obec: Brno (Brno-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz